παντοκράτορι

παντοκράτορι
παντοκράτωρ
almighty
masc dat sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • вьседьржитель — ВЬСЕДЬРЖИТЕЛ|Ь (100), Ѧ с. Всевластный; всемогущий правитель (о боге): бѹдеть ти вьседрьжітель помоштьникъ. Изб 1076, 199 об.; да тако сподобимъс˫а слышати гласъ онъ. ѥже отъ вл҃дкы и вседрьжител˫а речетьс˫а. ЖФП XII, 27г; нъ понѥже чл҃вкоѹбиица… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”